Praktiske oplysninger
Og vigtige informatione
Aktuelt

Nyt…  Nyt…

Nu er det helt officielt at ” Märklin & Cie. Gmbh ” , har overtaget LGB.

Varemærke LGB ®  tilhører nu den Tyske Märklin Cie. Gmbh.

i den sydtyske by Göppingen syd for Stuttgart.

De forskellige afdelinger flytter fra Saganer Strasse til
Witschelstrasse 104, i D 90 431 Nürnberg.

Alt information om LGB® kan indhentes, på LGB´s Hjemmeside.

LGB – Gruppen Svendborg fortsætter aktiviteterne som hidtil, måske med lidt mere ro i sindet efter den store puslespil er faldet på plads.

Vi tager det herfra og håber på at vi få flere entusiaster med på toget.

Med venlig hilsen

LGB – Gruppen Svendborg

yderlige informationer om tid og sted af alle arrangementer
ved fremmøde på foreningens lokale.

LGB®

Hjemmesideinfo

klik på www.lgb.de i dialogboksen o.k.,

så er du inde i den midlertidige LGB – hjemmeside !!!

Her kan du f.x. klikke på link i øverste højre hjørne for at se klubberne og foreningers hjemmesider.


Mødetiderne

Klubbens lokaler er åben Tirsdag, kl. 19.00 - 21.00, der kan dog forekomme at der lukkes tidligere hvis der er kun få deltager.

Lørdage i lige uger 09.00 - 12.00, er der flere deltager som ønsker at være længere aktiv er det også mulighed for.

Børn under 12 år er velkommen sammen med en voksen, eller efter aftale med forældrene.

Børn og unge som bare kommer uden at der er aftale med forældrene bliver send hjem med besked om at underrette forældrene om at det gerne vil besøge LGB® Gruppen Svendborg, og derfor næste gang møder op sammen med forældrene (Værge), for at træffe aftale om deltagelsen i foreningsaktiviteter.

For unge under 18 år som deltager alene i foreningens aktiviteter kræver foreningen en samtykkeerklæring, som underskrives af begge part

Kontingent

Kontingent opkræves årligt forud til seneste indbetaling 31.12. i forudgående år. Beløbet udgør p.t. 400,00 dk. per deltager, der er ikke forskel mellem aktiv og passiv medlemskab.

Kontingentrestance kan føre til udelukkelse fra aktiviteterne.

Deltager som er over 16 år og har indbetalt kontingent rettidig har stemmeret på efterfølgende generalforsamling.